top of page

Sensomotorinen valmennus

Sensomotorinen valmennus eli refleksiohjaus on hermoston saattamista tasapainoon

Hermoston epätasapainotila voi ilmetä esimerkiksi

  • rauhattomuutena

  • kykenemättömyytenä rentoutua (pää käy ylikierroksilla)

  • kehon kiputiloina

  • vaikeuksina vuorovaikutustilanteissa

  • hankaluutena oppimisessa keskittymiskyvyn puutteen takia

  • motoriikan ja tasapainon pulmina

Hermoston jatkuva ylivireys vaikuttaa myös motivaatioon ja stressinsietokykyyn. Epätasapainoinen hermosto reagoi usein ylimitoitetusti pieniinkin tapahtumiin.

Kaikki nämä kuormittavat turhaan arkeasi. Sensomotorisessa valmennuksessa pääsemme parantamaan aivojen, astien ja hermoston yhteistoimintaa purkamalla turhia liikemalleja ja päälle jääneitä refleksejä. 

Sensomotorisen valmennuksen alkukartoituksessa saan helppojen liikkeiden avulla testaamalla kuvan hermostosi toimivuudesta ja siinä mahdollisesti esiintyvästä epätasapainotilasta.

Alkukartoituksen perusteella saat juuri sinulle räätälöidyt harjoitteet  hermoston tasapainottamiseen kotona tehtäväksi.

Kaikki käytettävät harjoitteet ja hoitotoimet on suunniteltu siten, että ne tukevat hermoverkostosi rakentumista eteenpäin siltä osin, mihin sen rakentuminen lapsuudessa pysähtyi.

Näin löydät todelliset voimavarasi ja oman, aidon itsesi

bottom of page